۱۳۸۶ شهریور ۱۷, شنبه

تلفظ لغات ساده انگليسي

ما معمولا دنبال چيزهاي دشوار و پيچيده مي رويم و از مسايل ساده غافل مي مانيم. بعد هم درست از ضعف در همين چيزهاي ساده ضربه مي خوريم. اين نكته در آموختن زبان انگليسي مشهودتر است. من مي توانم ادعا كنم كه دايره لغات انگليسي اي كه به كار مي برم از يك آمريكايي متوسط بسي فراخ تر است. با اين حال در تلفظ لغات ساده و پيش پا افتاده هنوز مشكل دارم!مثلا بيش از يك بار برايم اتفاق افتاده كه در رستوراني
water
سفارش دهم و گارسون برايم يه چيز ديگه بياورد!
نكته در اينجاست كه در زندگي روزمره و حتي در زندگي آكادميك لغات ساده بيشتر استفاده مي شوند.

در پايين چند لغت انگليسي را كه عموم ايرانيان به طور سيستماتيك آنها را اشتباه تلفظ مي كنند نام مي برم.
مي دانم تمام اين لغات براي شما لغات ساده اي محسوب مي شوند اما بهتر است بار ديگر به ديكشنري مراجعه كنيد و تلفظ صحيح آنها را به خود ياد آوري كنيد. بنا به مشاهده اي كه من كرده ام يكي از موانع اصلي در راه ارتباط بر قرار كردن در همايش هاي بين المللي تلفظ نا درست همين چند لغت ساده است:

low
لاء غلط است!

measure

poster

"او"
با آن غلظت فارسيش پس از "پ"غلط است.


develop

analyze
analysis

...

البته تلفظ هاي اشتباه ما به اين چند كلمه ختم نمي شوند اما خوشبختانه بيشتر اشتباه هاي
ما با ايتاليايي ها و فرانسويان و همچنين اسپانيايي ها مشتركند. درنتيجه انگليسي زبان ها كمابيش متوجه آنچه كه مي گوييم مي شوند. اما در اين چند مورد اشتباه ها كاملا " ايراني" هستند و كاملا نا آشنا به گوش ديگران و در نتيجه مايه دردسر و سر در گمي و احيانا كج فهمي

۲ نظر:

خسرو احسنی قهرمان گفت...

واج یعنی کوچکترین واحد صدای معنی دار . واج ها را در روش ساختاری می توان از زوج های کمینه پیدا کرد. مثلا فرق میان بری و

پری فرق معنایی هست. ولی اگر به زبان عربی باشد این تفاوت تمایز گذار در معنی نیست. یعنی هیچ زوج کمینه ای در عربی نیست که

بین پ و ب تفاوت داشته باشد. پس عرب زبان پری شما را هم بری می شنود. در فارسی پ دمیده است و در انگلیسی دمیده نیست . اما

این تفاوت تمایز گذار در معنی نیست. پس اگر با پ فارسی یا دمیده بگویید پوستر انگیسی زبان پ شما را مثل پ خودش حساب می کند. اما

دبلیو و وی در انگلیسی واج متفاوت دارند. یعنی وت انگلیسی با دبلیو با وت انگلیسی با وی مثل بری و پری فارسی در معنی تفاوت دارند.
علاوه بر این عناصر باید لکسیکال استرس را هم در نظر گرفت. مثلا در فارسی ولی به معنی یکی از والدین با ولی به معنی اما استرس

متفاوت دارند که تمایز معنی دار ایجاد می کنند به همین دلیل کانتنت در انگیسی دو معنی می دهد که در حد واج پیدا نیست. در مورد پوستر

فارسی و انگلیسی هم یکی از تفاوت ها همین است. .
این ها بعضی از نکات هستند در فونولوژی. البته نکات دیگر هم در پراکماتیکس زبان معنی ساز هستند.
برای الفبای فونتیک ساده شده، یعنی برای کسی که می خواهد غلط تلفظ نکند اما لهجه برایش رد درجه دوم اهمیت است نگاه کنید به فرهنگ پویا ،
کار تمیز دکتر محمدرضاباطنی.

Monjoog گفت...

آقاي احسني

در آخر نوشته تان به نكته ظريفي اشاره كرديد كه من مي خواهم بيشتر رويش تا كيد كنم.
از نظر من لهجه در درجه دوم اهميت است. من هرگز سعي نكرده ام و بعد از اين هم سعي نخواهم كرد تا لهجه خود را عوض كنم چرا كه معتقدم لهجه بخشي از هويت من است و من به هويت خود مي بالم.

اما آنچه كه براي من مهم است و براي كارم حياتي است ارتباط برقرار كردن است . اگر تلفظ من مانع ارتباط برقراركردن مي شود حتما بايد اين تلفظ را اصلاح كنم. از مرجعي كه معرفي كرديد ممنون. حتما آن را تهيه كرده مطالعه مي كنم.