۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه

طرح درسی‌ی مشترک و باز

ارایه دادن درست یک درس امروز زمان‌بر هست. نه تنها باید از تخته سیاه استفاده کنی٫ باید فیلم‌ها و نمایش‌هایی رو هم نشون بدی٫ گزارشهای خوبی سر کلاس ارایه شود. آماده‌ کردن درسهای multimediaیی زیاد ساده نیست. شاید بهتر باشه چند نفری با هم هفته‌گی جلسه بگذاریم درسهای ماه بعد را آماده کنیم. تقسیم وظایف کنیم. با کمک هم درسها را به گونه‌ای ارایه دهیم که تا به حال هیچ کجای دنیا با این دقت و زیبایی ارایه نشده است. با ارایه دادن درس طرح درس٫ اسلایدها فیلم‌های درست شده و آزمایشات را هم با هم و برای افراد بعدی به اشتراک بگذاریم.